Snygg film från Nexus21

Om du funderar på ett nytt kontor, se filmen från Nexus21 som utvecklar lift-sysftem:

https://www.tvlift.com/

nexus