Project Description

Allstars sportbar Ö-vik

Utförare Nylanders Service

Utrustning:
Videodistribution JustAddPower HD over IP
Nätverk: Luxul
Styrsystem: RTI
Ljud: Yamaha CA
Bild: Samsung