Online Webinar by ICON

Anmälan till Webinar

  Jag vill delta på RTI Webinar följande datum:

  Kursprogram & -punkter

  • Presentation RTI hårdvara med nyheter
  • Genomgång custom och case studies
  • Programmering med APEX
  • APEX “Single room” exempel
  • APEX Room Proxy för multiroom
  • APEX Layers och Viewport
  • Custom Templates och RTIQ
  • Genomgång RTIXCEL

  Genomförande

  Kurstid: 9.00-16.00

  Kursen genomförs via Teams och av vår RTI Trainer Thomas Willaing. Kursen är kostnadsfri och genomförs på engelska.

  Genom att gå kursen får du en grundläggande genomgång av RTI styrsystem och kan fortsätta utbildning vidare på egen hand med RTIs egna kursprogram RTIXCEL, som finns bakom “Dealer Login” på www.rticorp.com