Remote Technologies (USA)

RTI har marknadens mest omfattande produktportfölj för att styra ljud- och bildkomponenter, belysning och andra system i hemmet såväl som i offentlig miljö. Portföljen består av fjärrkontroller, styrpaneler och väggpaneler som skräddarsys både funktionellt och grafiskt för varje specifik kund. Produkterna erbjuds via certifierade installatörer.